Berkenalan ala The Floating School

Kesan pertama adalah kunci keberlanjutan kelas. Menarik atau tidaknya calon siswa dalam mengikuti program ini akan dilihat melalui kali pertama mereka mengikuti program. Untuk menarik perhatian adik-adik remaja pulau, kami pun merancang program tiga pekan pertama untuk berkeliling di tiga pulau. Perkenalan kami konsep semenyenangkan mungkin. Diawali dengan permainan diakhiri dengan perkenalan fasilitator. Tiga orang tim yang memandu permainan dan …